Як демографічний тиск формує життєві шанси молоді в «ЛДНР»

-

Читайте также

Путин замыслил ограничить интернет с помощью морально-этических норм предков

В ходе дискуссии «Искусственный интеллект - главная технология ХХI века» президент РФ Владимир Путин заявил, что развитие интернета несет...

Цена обмана: в РФ процветает торговля «липовыми» справками об отсутствии COVID-19

В четверти регионов России можно за небольшие деньги купить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. К такому выводу пришел Общероссийский...

В Авдеевке школьники позравили украинских военных с Днем ВСУ: опубликованы фото

В украинском городе Авдеевка школьники поздравили украинских защитников с Днем Вооруженных Сил Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы...

Вивчення соціально-економічного становища української молоді на окупованих територіях випливає із комплексу інтересів української держави і суспільства. Але головним мотивом, на наше переконання, є конституційні зобов’язання держави стосовно людини, як найвищої цінності. Інші мотиви лежать в політичній площині – необхідність відновлення територіальної цілісності країни та встановлення української влади на окупованих територіях. А також площині економічній – місцева молодь є найважливішою складовою людського капіталу регіону, йдеться у матеріалі видання «Міжнародний кур’єр».

Під життєвими шансами розуміємо соціально зумовлену імовірність досягнення індивідом своїх життєвих планів і цілей, а також володіння благами. Життєві шанси пов’язані із соціальною позицією індивіда та нерівномірністю розподілу влади та благ у суспільстві. На життєві шанси молоді значно впливають демографічні процеси.

Демографічний тиск на місцеву молодь визначається, на нашу думку, декількома показниками: по-перше, природний приріст населення (співвідношення кількості народжень до кількості смертей); по-друге, рівень міграції активного населення. І той, і інший фактор створюють додаткові ризики для молоді, що з різних причин залишається на окупованій території та загалом, для майбутнього регіону. Збільшення долі літніх людей при одночасному зменшенні кількості молоді призводить до збільшення на останню економічного тиску, а також до більшого навантаження на систему охорони здоров’я та, загалом, соціальну інфраструктуру. У поєднанні із економічними проблемами окупованих територій, життєві шанси молоді скорочуються.

Демографічна катастрофа

Демографічні процеси в ДНР та ЛНР за своєю спрямованістю не відрізняються від процесів в Україні в цілому. Полягають вони у, по-перше, суттєвому скороченні населення, що є наслідком в основному від’ємного приросту та міграційних процесів. В останні роки втрати населення від бойових дій не справляють великого значення на чисельність. По-друге, відбувається зміна вікової структури населення. Це процес прийнято називати «старінням населення».

Статистичні дані досить повно описують ці процеси. Ми ж продемонструємо найбільш красномовні приклади.

Динаміка населення, наприклад, ДНР за даними місцевих органів статистики виглядає так:

[Детальніше: тут, тут, тут і тут ].

«ЛНР» за даними місцевої статистики з березня 2017 р. по травень 2020 р. втратила більше 50 000 населення.

Смертність в «ДНР» перевищує народжуваність більш, ніж у 3 рази. Внаслідок цього посилюється тенденція старіння населення та зниження його економічної активності. Схожа ситуація і в «ЛНР».

Міграція

З початком бойових дій в Донбасі, населення територій, що опинились в окупації суттєво скоротилось, у першу чергу за рахунок трудової міграції. Структура контингенту мігрантів за країнами виглядає приблизно так: третина емігрувала в Україну, третина в Росію, стільки ж – в інші країни.

Стосовно вікової структури мігрантів, то основу контингенту складає найбільш працездатна когорта: особи 18-35 років, частка яких серед усіх складає 70%. Це свідчить про те, що на непідконтрольних Україні територіях значно підірваний людський потенціал. Другою за чисельністю групою мігрантів є особи 36-45 років (26%). Особи більш старшого віку складають бл. 4%. Представлені дані із місцевих інтернет-ресурсів, тому ми не говоримо про їх достовірність та надійність. Все ж вони ілюструють певні процеси на окупованих територіях

Крім цього, за даними, які можна знайти на веб-сторінці Національної академії наук України, з територій сходу України, підконтрольних угрупованням “ДНР” і “ЛНР”, виїхало щонайменше 60% студентів та викладачів.

Освітня міграція має й протилежні наслідки до зменшення кількості молодих людей в “республіках”. Вона спричиняє до зменшення конкурсу при вступі до місцевих закладів освіти, що для багатьох стає мотивом залишитись, хоча така освіта є актуальною власне тільки в “республіках”.

Таким чином, основу контингенту мігрантів складає молодь. При цьому це не тільки трудова міграція, але й освітня, що означає зменшення трудових та інтелектуальних ресурсів. Це становить загрозу розвитку регіону у перспективі.

Отже, в умовах демографічного тиску, молодь все більше відчуває тиск економічний, адже на її плечі лягає тягар забезпечення соціальних фондів. Враховуючи те, що кар’єрні можливості в умовах ізольованої і дотаційної (з РФ) економіки надзвичайно вузькі, молодь, яка залишається на окупованій території потрапляє у складні умови.

Таким чином, демографічна криза на окупованих територіях спричиняє до виникнення цілого комплексу ризиків для молоді: економічних, соціальних, професійних.  Це створює і додаткові політичні проблеми для української держави, для якої піклування про населення на окупованих територіях тісно пов’язане із стратегічною необхідністю повернення і територій, і їх населення. Питання полягає також і в тому, наскільки українська правляча еліта розуміє глибину проблеми, а отже здатна використовувати методи боротьби за населення і території більш ефективні за контрпропаганду.

[1] Дані “Перепису населення ДНР”.

Ковтун Олександр Сергійович, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи, Хмельницький інститут соціальних технологій університету “Україна”


Інформація — одна з граней війни! Підписуйтесь на акаунт «Інформаційного спротиву» в Twitter — посилання на наші ексклюзиви, а також найрезонансніші новини України та світу

загрузка...

Свежее

В Авдеевке школьники позравили украинских военных с Днем ВСУ: опубликованы фото

В украинском городе Авдеевка школьники поздравили украинских защитников с Днем Вооруженных Сил Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы...

Дедолларизация в РФ: население и бизнес проигнорировали советы Путина

Курс на дедолларизацию финансовой системы России, провозглашенный Владимиром Путиным не нашел поддержки у российского населения и бизнеса. Заявления Путина о грядущем крахе американской валютной...

Путин замыслил ограничить интернет с помощью морально-этических норм предков

В ходе дискуссии «Искусственный интеллект - главная технология ХХI века» президент РФ Владимир Путин заявил, что развитие интернета несет риски, которые нужно заранее купировать,...